Wodny Park Tychy ogłosił przetarg na wybór najemców basenów do nauki pływania.

 


11 lipca br. opublikowano szczegóły przetargu na wynajem basenów z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć ruchowych i naukę pływania w Wodnym Parku Tychy. Przedmiotem postępowania jest najem basenu z ruchomym dnem oraz dwóch torów wchodzących w skład basenu sportowego.

Przetarg został podzielony na dwie części. Pierwszy zakres obejmuje najem basenu z ruchomym dnem z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć ruchowych w wodzie. Z kolei drugi dotyczy wynajmu tej samej niecki oraz dwóch torów wchodzących w skład basenu sportowego, z przeznaczeniem na naukę pływania oraz gimnastykę rehabilitacyjną w wodzie z wyraźnym akcentem prozdrowotnym.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że wykonują lub wykonywały co najmniej jedną usługę polegającą na nauce pływania dla różnych grup wiekowych oraz wykonują lub wykonały co najmniej dwie różne usługi z zakresu zajęć ruchowych wskazanych przez inwestora, nieprzerwanie przez co najmniej sześć miesięcy w okresie ostatnich trzech lat. Dodatkowo uczestnik postępowania musi wykazać, że wynajmował powierzchnie basenowe na kwotę co najmniej 50 tys. zł / rok, w okresie ostatnich trzech lat.

Oferty można składać na jedną lub obie części zamówienia do dnia 10 sierpnia 2017 roku do godziny 09:00.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.rcgw.pl/pl/przetargi/id,215.html


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/