Rusza przebudowa ul. Serdecznej. Będą utrudnienia.

 


Rusza nowa inwestycja drogowa na Tyskiej Strefie Ekonomicznej. Tym razem chodzi o kolejny etap przebudowy ul. Serdecznej wraz z budową parkingu, jaki pomieści 60 aut.

Ostatni etap przebudowy ul. Serdecznej zakończył się w rejonie zakładu Maflow. Obecnie prace będą kontynuowane na kolejnym 200-metrowym odcinku biegnącym w kierunku oczyszczalni. Ulica ma zyskać nową asfaltową nawierzchnię, a jej szerokość po przebudowie wyniesie 7 metrów. Dodatkowo powstaną chodniki oraz jednostronna ścieżka rowerowa. Droga zostanie oświetlona i odwodniona. Wybudowany zostanie także tymczasowy parking z płyt ażurowych, który pomieści około 60 aut. Jego powierzchnia to 1800m2.

Za te prace odpowiedzialne będzie wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW z Katowic. 3 lipca MZUiM podpisał umowę z wykonawcą (jej wartość to przeszło 1,6mln zł. ), a w czwartek, 6 lipca, nastąpiło przekazanie placu budowy. Planowo w najbliższy poniedziałek (10.07) rozpoczną się pierwsze prace.

Na czas budowy wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a to oznacza, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Roboty wykonywane będą etapami – w miarę postępu zawężane będą kolejne fragmenty. Informację o utrudnieniach będą aktualizowane na tablicach informacyjnych. Jedynie na czas układania asfaltu cały odcinek zostanie wyłączony z ruchu. Mieszkańcy posesji oraz firmy zlokalizowane wzdłuż ul. Serdecznej i Lokalnej z odpowiednim wyprzedzeniem będą powiadomieni o utrudnieniach i braku możliwości dojazdu od strony miasta lub Bierunia. Na placu budowy zostaną wyznaczone tymczasowe przejścia dla pieszych.

Prace budowlane powinny zakończyć się we wrześniu, a finał całej inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma mieć miejsce końcem listopada. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę i jednocześnie przepraszamy za wszystkie utrudnienia związane z realizacją tej inwestycji.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/