Budowa parkingu przy ul. Cichej.

 


Trwa budowa parkingu przy ul. Cichej. Zadanie obejmuje budowę 49 miejsc postojowych, w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych, drogi manewrowej o szerokości do 6 metrów, dojść pieszych do miejsc postojowych. Ponadto nasadzone zostaną drzewa i krzewy, a nowy parking zostanie oświetlony, odwodniony i oznakowany.

Na czas robót drogowych prowadzonych na odcinku bezpośrednio przylegającym do krawędzi jezdni zajdzie konieczność zawężenia pasa jezdni. Na koniec dnia zapewniony zostanie dojazd do okolicznych posesji. W trakcie robót umożliwiony będzie stały przejazd pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów służb miejskich i komunalnych. Przez teren budowy wydzielone zostaną bezpieczne przejścia dla pieszych.

Inwestycja ma być gotowa na przełomie lipca i sierpnia. Jej wykonawcą jest wyłoniona w drodze przetargu firma CAT BRUK, a wartość umowy to blisko pół miliona złotych.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/