Festyn Rewitalizacyjny Osiedla A.

 


Urząd Miasta Tychy i Miejskie Centrum Kultury w Tychach zapraszają 8 lipca o godz. 16.oo na imprezę na Placu św. Anny związaną z Programem Rewitalizacji dla Miasta Tychy.

Program Rewitalizacji to proces ożywiania miasta, który ma na celu dodania energii obszarom zagrożonym negatywnymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe do twórczego zmieniania problemowych części miasta na lepsze, bardziej przyjazne miejsca do życia.

8 lipca od godz. 16:00 na Osiedlu A odbędzie się piknik przygotowany specjalnie dla mieszkańców osiedla. Mile widziani są również goście z innych części miasta.

W programie:

Moje kolorowe podwórko:
-budowanie domków ze styropianu
-zabawy z malowaną kulą
-sznurkowanie
-muzykowanie

Wybryki z fabryki plastyki czyli malowanie białych plansz i płócien

Fundacja Rozwoju i Integracji  „MULTIINTEGRA”:
– zabawy w dmuchanym zamku
– malowanie twarzy
– ogromniaste bańki mydlane
– chrupkowe ZOO

Warsztaty kreatywne dla Seniorów (Fundacja Rozwoju Ekonomii Społeczne)

Wstęp wolny