Spacery lub wycieczki rowerowe lasami wokół Tychów [foto]

 


Las jest najważniejszym elementem naturalnego środowiska. Jako, że Tychy graniczą m.in. z kompleksem Lasów Pszczyńskich,  mieszkańcy miasta coraz częściej korzystają z tych dziewiczych, nieskażonych cywilizacją miejsc. Spacerujemy, biegamy, jeździmy na rowerze.

Wędrując,  zwróćmy uwagę na bogactwo gatunków drzew (na trasach naszych wędrówek możemy spotkać m.in. sosny, dęby, brzozy, olchy, buki, modrzewie, świerki).  Nabierzmy powietrza w płuca, wdychając zapach ziemi, ściółki. Wsłuchajmy się w melodię lasu, muzyki stworzonej przez człowieka możemy posłuchać w innym miejscu.

Las jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko”, w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Czynnikiem determinującym kondycję lasów otaczających nasze miasto jest ich położenie w obrębie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, co pociąga za sobą cały splot negatywnych czynników nękających przyrodę. Wpływy te głęboko przeobraziły tutejsze lasy, lecz ich nie zniszczyły. W dużym, zwartym kompleksie Lasów Pszczyńskich, przyroda potrafiła przeciwstawić się negatywnej działalności człowieka i choć na przeważającej powierzchni uległa niekorzystnym przemianom, to nie zatraciła siły regeneracji, zachowując zdolność do odradzania naturalnych układów biocenotycznych. Obserwowana od szeregu lat wyraźna poprawa czystości środowiska w połączeniu z proekologiczną, wielofunkcyjną gospodarką leśną, dobrze wróży odradzającej się przyrodzie. Chore, często zamierające lasy, wyraźnie odżyły, odradzają się jodły i świerki, sztuczne sośniny na żyznych siedliskach skutecznie przebudowuje się na drzewostany mieszane i liściaste o składzie zbliżonym do naturalnego

Lasy Pszczyńskie mają długą historię i ugruntowaną tradycję myśliwską. Ich prestiż jako łowiska ugruntował były właściciel Książę Jan Henryk XI Hochberg von Pless

Lasy to bogactwo atrakcji przyrodniczych – pięknych drzewostanów, kwiecistych łąk, licznych stawów i bagien z bogatą florą i fauną.

Cieszmy się zatem ich widokiem o każdej porze roku.