Remont trasy kolejowej Tychy-Zebrzydowice.

 


Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe z funduszy na lata 2014-2020 zamierza wykonać tylko część przygotowywanych prac dotyczących linii E 65 na terenie woj. śląskiego. Z projektu o wartości ok. 4 mld zł, obecnie planowane są roboty za 2 mld zł.

Chodzi o wiodącą przez ten region część kolejowego połączenia Warszawy z granicą państwa w Zebrzydowicach, a także ważne fragmenty kluczowych w ruchu regionalnym relacji Gliwice-Katowice-Częstochowa oraz Bielsko-Biała – Katowice.

Jak poinformował rzecznik spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Mirosław Siemieniec, z przygotowywanego w ostatnich latach, pierwotnie szacowanego na 4 mld zł projektu, na razie zrealizowane zostaną prace na odcinku Tychy-Zebrzydowice o zakładanej wartości ok. 2 mld zł.

Będzin-Tychy trochę później
Remont i rozbudowa przecinającego konurbację katowicką, silnie obciążonego m.in. ruchem aglomeracyjnym odcinka Będzin-Katowice-Tychy, zostały odłożone na kolejne lata.

Takie plany zarządcy kolejowej infrastruktury oznaczają m.in. odsunięcie na okres po 2020 r. planowanego w powstającej w województwie śląskim metropolii zwiększenia roli transportu kolejowego. Już teraz samorządowy przewoźnik Koleje Śląskie deklaruje, że w centralnej części regionu wykorzystuje praktycznie całą zapewnianą przez PLK przepustowość linii.

W ramach ogłaszanego wcześniej, wartego blisko 9 mld zł planu inwestycyjnego dla województwa śląskiego, który do 2022 r. miał objąć linie o długości 870 km, PLK zapowiadały m.in. remont i częściową rozbudowę magistrali E 65.

Formalnie cały duży projekt nazwano: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska”. Jego I etap ma dotyczyć linii E 65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice o łącznej długości ok. 85 km.
– To bardzo ważne przedsięwzięcie wpisane w infrastrukturę aglomeracji – przypomniał Siemieniec.

Przetarg z 2015 r. na cały etap I
W grudniu 2015 r. PLK ogłaszała przetargi na wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń dla całego zakresu I etapu. Według rzecznika spółki cała ta dokumentacja obecnie powstaje.

– W obecnej perspektywie planujemy sprawnie wykonać odcinek Tychy-Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice o szacowanej wartości 2 mld zł. Zmodernizowana będzie linia, przystanki i stacje, w tym stacja Czechowice-Dziedzice – przekazał PAP Siemieniec.

Wyjaśnił, że to na te prace trafi zaakceptowana w środę przez Komisję Europejską dotacja z trzeciego konkursu unijnego instrumentu Conecting People Facility (CEF). Zgłoszony tam przez PLK projekt dotyczący tego fragmentu linii E65 ma wartość 111,7 mln euro (przy prawie 95 mln euro dofinansowania z CEF).


Źródło : http://nettg.pl/