Tychy: 156 mln zł kredytu z EBI na inwestycje.

 


Samorząd Tychów zaciągnie 156 mln zł kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pieniądze mają służyć bieżącemu finansowaniu programu inwestycyjnego miasta; trafią m.in. na budowę i modernizację dróg, transport publiczny czy poprawę efektywności energetycznej.

Obok Tychów z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego korzysta obecnie kilka innych samorządów regionu.

Zgodę na zaciągnięcie kredytu w EBI wyrazili tyscy radni. Zgodnie z uchwałą z długoterminowego kredytu w 2018 r. wykorzystanych ma zostać 70 mln zł, w 2019 r. – 30 mln zł, w 2020 – 40 mln zł, a w 2021 r. – 16 mln zł. Pieniądze te mają trafić na inwestycje, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Tychy w ostatnim czasie przygotowywały szereg takich przedsięwzięć. To np. szacowany na ponad 170 mln zł projekt dotyczący komunikacji publicznej, m.in. rozbudowy taboru o napędzie gazowym (obecnie 75 wozów) o kolejnych ponad 60 takich pojazdów czy szacowany na kilkanaście milionów złotych) projekt wymiany kilku tysięcy lamp ulicznych na energooszczędne.

Miasto prowadzi także oszacowaną na ponad 207 mln zł przebudowę odcinka drogi nr 44 (w Tychach to ul. Oświęcimska) wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej, w pobliżu fabryki Fiata. Samorząd otrzymał już na to zadanie ok. 167 mln zł środków unijnych.

Spłatę kredytu przewidziano na lata 2021-2028.

Zgodnie z uzasadnieniem uchwały tyski kredyt to część Programu Ramowego EBI dla Aglomeracji Górnego Śląska, w którym uczestniczą także: Rybnik, Katowice, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Sosnowiec, Bytom i Ruda Śląska. Kredyty z EBI mają wspierać rozwój miast, przyczyniając się do podtrzymania w nich wzrostu gospodarczego.

O zaciągnięciu w niektórych przypadkach kolejnych już kredytów w EBI władze kilku miast woj. śląskiego informowały już w 2016 r. Wiosną ub. roku radni Katowic zgodzili się na zaciągnięcie 165 mln zł z tego źródła m.in. na finansowanie budowy Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych i inwestycji drogowych.

W Rybniku samorząd pożycza z EBI 267 mln zł, przeznaczając je głównie na budowę I etapu Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na swoim terenie. Koszt przedsięwzięcia to 433,7 (przy wkładzie miasta na poziomie 134 mln zł – w całości z EBI, jego władze uzyskały 290 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020).

Samorząd Sosnowca przeznacza 120 mln zł z EBI na ponad 20 zadań inwestycyjnych. Chodzi m.in. o przebudowę dróg oraz termomodernizację i rozbudowę szkół, przedszkoli, żłobków czy placówek kulturalnych.

Europejski Bank Inwestycyjny to instytucja wspierająca cele polityki Unii Europejskiej. Udzielane przez EBI kredyty są jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku, mają też długie okresy dostępności i terminy spłat. Na skorzystanie z tego rozwiązania mają szansę miasta o stabilnej kondycji finansowej i posiadające konkretne plany inwestycyjne.


Źródło : http://www.portalsamorzadowy.pl/