XIX Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy.

 


Organizatorem rajdu jest MOSiR Tychy przy współorganizacji Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie” w Tychach.

Start rajdu 25.06.2017 o godz. 10:15. Trasa będzie liczyła ok. 15 km. Start z dworca kolejowego „Tychy Żwaków”, dalej przez Gostyń (Schron Sowiniec i pomnik), meta i zakończenie rajdu (ok. godz. 12:30): Restauracja „Sikorka” w Kobiórze.

Opłata organizacyjna w wysokości: 12 zł osoba dorosła, 8 zł (dzieci 16-8 lat). Dzieci 7-letnie i młodsze są zwolnione z opłaty.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16.06.2017 r. pod adresem e-mail: org.imp@mosir.tychy.pl. Osoby, które zgłoszą swój udział do 16.06.2017 r., mają gwarantowane świadczenia regulaminowe.

Wpłaty w dniu rajdu (25.06.2017) są przyjmowane w godz. 8:30-10:00. Osoby, które zapiszą się w dniu rajdu, nie mają gwarantowanych pełnych świadczeń regulaminowych.

Przewidziano pamiątkowe koszulki, posiłek na trasie, loterię fantową, a także nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu oraz najliczniejszej rodziny.

Regulamin na stronie MOSiR Tychy


Źródło : http://umtychy.pl/