Zatrzymaj się i żyj – wspólna akcja Policji i SOK-istów.

 


Tyscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei uczestniczyli w akcji „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj”. Jej celem jest ograniczenie wypadków na przejazdach kolejowych. W czasie działań policjanci wspólnie z funkcjonariuszami SOK prowadzili kontrole w rejonach przejazdów kolejowych i rozdawali ulotki.

Celem kampanii „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj” jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z braku ostrożności na przejazdach, utrwalenie wśród użytkowników dróg nawyku zatrzymywania się przed każdym przejazdem, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa. W czasie wczorajszych działań policjanci i funkcjonariusze SOK rozdawali kierowcom korzystającym z przejazdów ulotki, apelując o stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i opuszczonych zapór oraz o zatrzymywanie się przed znakiem „Stop”. Apel kierowano głównie do młodych kierowców oraz odrębnie do pieszych prosząc, aby nie przechodzili przez przejazd przy opuszczonych zaporach i nie poruszali się po torowiskach.

PAMIĘTAJ! W zderzeniu z pociągiem człowiek i samochód nie ma żadnych szans….


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/