Imprezowo za sprawą”Skrzatów” z Przedszkola nr 10 [foto]

 


Na scenie tyskiego M.C.K przy ulicy Bohaterów Warszawy, odbyła się miła impreza kończąca rok „szkolny” grupy „Skrzaty” z Przedszkola nr 10, a także z okazji minionego Dnia Matki oraz Dnia Ojca.
Program przygotowały wychowawczynie grupy, a dzieci z przejęciem lecz bez tremy wykonały polecone im zadania. Zachwyceni byli rodzice oraz dziadkowie.
Po części artystycznej były podziękowania. Pożegnano także kilkoro „absolwentów”, którzy we wrześniu rozpoczną
naukę w szkole.

Nadesłał Edward Pitura (Tekst i foto)