Tychy. Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Teatrów Osób Dorosłych AMARANTUS.

 


Miejskie Centrum Kultury w Tychach Klub Wilkowyje organizuje po raz pierwszy III Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Teatrów Osób Dorosłych AMARANTUS (wcześniejsze dwie edycje odbyły się w Jaworznie).

Główną ideą jest spotkanie i konfrontacja amatorskich zespołów teatralnych z całej Polski, których wiek często wyklucza możliwość udziału w innych tego typu wydarzeniach. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest średnia wieku aktorów wynosząca minimum 40 lat oraz deklaracja pobytu i uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Formuła przeglądu zakłada dwudniowe prezentacje spektakli oraz wspólne rozmowy i omówienia, dzięki którym zespoły będą miały szansę na wymianę doświadczeń twórczych.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych miłośników teatru! Nabór zgłoszeń trwa do 7 czerwca.


Źródło : http://www.e-teatr.pl/