Zatrzymane prawa jazdy.

 


Tyscy policjanci tylko w miniony weekend uniemożliwili dalszą jazdę 5 kierującym , którzy dopuścili się rażących wykroczeń w ruchu drogowym. Wszystkim tym osobom, mundurowi zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdami.

Gdyby nie lekkomyślność kierowców wielu tragedii można byłoby uniknąć. Przyczyny tych nierzadko tragicznych zdarzeń powtarzają się niezmiennie od wielu lat: brawura, nadmierna prędkość, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, alkohol oraz brak wyobraźni i poczucie bezkarności. Dlatego też tyscy policjanci systematycznie prowadzą działania „Pieszy”, „Prędkość”, „Trzeźwość” oraz „Pasy”. Wszystkie te działania mają wspólny cel – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na tyskich drogach oraz represja tych, którzy nie potrafią przystosować się do panujących zasad w ruchu drogowym.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, w miniony weekend tyska „drogówka” przeprowadziła akcję „Zatrzymaj pirata”. Podczas działań mundurowi szczególną uwagę poświęcili kierującym z „ciężką nogą”. Tylko w miniony weekend stróże prawa zatrzymali 5 kierującym prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym.

Warto pamiętać, że sama praca funkcjonariuszy nie wyeliminuje niebezpieczeństwa na drogach, dlatego apelujemy do Państwa o rozwagę oraz reagowanie na niewłaściwe zachowanie pozostałych uczestników ruchu drogowego.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/