Okręg Śląski Armii Krajowej – Prelekcja w Starym Magistracie.

 


Muzeum Miejskie, Stary Magistrat – 11 maja 2017 r., godz. 17.00
O ważnych postaciach i wydarzeniach związanych z działalnością Okręgu Śląskiego Armii Krajowej opowie Wojciech Kempa, historyk, dziennikarz i pisarz, autor publikacji poświęconych II wojnie światowej na Śląsku.

Po wybuchu II wojny światowej obszar województwa śląskiego w październiku 1939 roku został przyłączony do Rzeszy Niemieckiej, dla której Górnośląski Okręg Przemysłowy miał szczególne znaczenie w rozwoju przemysłu militarnego. Na terenie utworzonej wówczas rejencji katowickiej bardzo szybko rozpoczęło działalność szereg polskich organizacji konspiracyjnych, podporządkowanych Służbie Zwycięstwu Polsce, przekształconej później
w Związek Walki Zbrojnej i Armię Krajową. Okręg Śląski Armii Krajowej koncentrował się na przygotowaniach do podjęcia otwartej walki powstańczej. Szczególne osiągnięcia miał w działalności wywiadowczej i dywersyjno-sabotażowej. Walka zbrojna prowadzona była przez regularne oddziały partyzanckie we wschodniej części rejencji katowickiej i na Podbeskidziu. Oddziały partyzanckie działały także w Lasach Lublinieckich i Pszczyńskich.

Wstęp na spotkanie jest wolny.


Źródło : http://muzeum.tychy.pl/