Tychy – Dzielnice i osiedla. WILKOWYJE.

 


Liczba mieszkańców 1725 osób (z czego 264 osoby to mieszkańcy domów zlokalizowanych po północnej stronie ulicy Mikołowskiej).

Wilkowyje były odrębną wsią, należącą do parafii w Mikołowie. Wieś włączono w granice administracyjne Tychów 1 stycznia 1951 roku, w raz z nadaniem Tychom praw miejskich. Pierwsza wzmianka o Wilkowyjach pochodzi z 1287 roku z dokumentu uposażenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Mikołowie. Jest to zatem najstarsza spośród informacji o Tychach i miejscowościach znajdujących się w ich współczesnych granicach.

Dzisiejsze Wilkowyje to dzielnica podmiejska, w której zachowały się jeszcze tradycyjne zabudowania i gospodarstwa rolne (choć jest ich tylko kilka), ale w znacznej mierze ta część miasta zdominowana jest przez zabudowę jednorodzinną z lat powojennych – domy z początku XXI wieku mają czasem charakter rezydencjonalny. Taka zabudowa dominuje po południowej stronie ulicy Mikołowskiej dzielącej Wilkowyje na część południową i północną. W północnej części Wilkowyj w ostatnich latach powstały zakłady przemysłowe i usługowe. Starym Wilkowyjskim przedsiębiorstwem był tartak, funkcjonujący przez wiele dziesięcioleci na zachodnim krańcu wsi. Z kolei na jej krańcu wschodnim w latach 50 XX wieku zbudowana została wielka chłodnia składowa, zlikwidowana i rozebrana w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Ważnym miejscem dla mieszkańców dzielnicy i zarazem ciekawym obiektem architektonicznym jest kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów, zbudowany wg projektu tyskiego architekta Grzegorza Ratajskiego, a konsekrowany 13.10.1988 r. Wcześniej mieszkańcy należeli do parafii w Mikołowie ( w 1958 roku podjęli próbę budowy własnej kaplicy, ale władze nakazały jej rozbiórkę).

Mieszkańcom dzielnicy doskwiera brak chodników, infrastruktury gastronomicznej, a cienią sobie bliskość lasu. Z kolei mieszkańcy wschodniej części dzielnicy zlokalizowanej w pobliżu dawnego Browaru Obywatelskiego (dziś w jednym z budynków znajduje się klub muzyczny, restauracja, w innym Loft IT). negatywnie postrzegają niebezpieczny dla pieszych tunel pod linią kolejową, łączący ul. Dworcową z ul. Browarową oraz zlokalizowany w dawnym internacie szkoły browarnianej dom z mieszkaniami socjalnymi.

kliknij i przenieś się do GALERII ZDJĘĆ


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011