Tychy – Dzielnice i osiedla. MĄKOŁOWIEC.

 


Liczba ludności 2023 osoby, spośród których 21,6 % stanowią osoby w wieku przedprodukcyjnym – to jeden z najwyższych wskaźników w Tychach.

Mąkołowiec był osadą chałupniczą powstałą na początku XVIII wieku jako przysiółek wsi Tychy. Przysiółek rozwijał się w przeszłości wzdłuż starej drogi prowadzącej z Tychów na północ, do Bytomia.

Obecnie Mąkołowiec jest jedną z najszybciej rozwijających się tyskich dzielnic pod względem przestrzennym i demograficznym. Wynika to z logiki procesów suburbanizacyjnych. Mąkołowiec jest bowiem postrzegany jako dogodne miejsce do zamieszkania zarówno dla mieszkańców Tychów, jaki i Katowic. Stąd też w dzielnicy lokalizowanych jest wiele nowych inwestycji mieszkaniowych, zarówno deweloperskich, jak i  indywidualnych. Za budownictwem mieszkaniowym nie nadążają inwestycje infrastrukturalne, a mieszkańcy jako najważniejszy problem postrzegają brak odpowiedniej infrastruktury drogowej, oraz brak infrastruktury zdrowotnej, edukacyjnej i sportowej.

kliknij i przenieś się do GALERII ZDJĘĆ


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011