Sejmik województwa śląskiego jednogłośnie przyjął tzw. ustawę antysmogową.

 


Od 1 września nie będzie można palić w piecu byle czym, a w ciągu 10 lat ma nastąpić wymiana przestarzałych kotłów na nowoczesne.

Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nastąpiło po wielu miesiącach debat i konsultacji. Zgłoszono ok. 6500 uwag.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5.

Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania:
– w przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
– ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku,
– użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.
Stosowane są również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.

Uchwała precyzuje również funkcję kontrolną. Ta spoczywa na barkach marszałka województwa, starosty oraz wójta, burmistrza lub prezydenta. Ci wyznaczają odpowiednich pracowników do przeprowadzania kontroli.
Na terenie nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, takie kontrole możliwe będą o każdej porze dnia i nocy. W pozostałych obiektach – w godzinach od 6.00 do 22.00

Przyjęcie uchwały to pierwszy krok do poprawy jakości powietrza w regionie. Teraz trzeba te nowe przepisy wdrażać w życie. Potrzebne będzie wsparcie rządu i uruchomienie stosownych zarządzeń. Chodzi m.in. o wprowadzenie norm jakościowych na paliwa stałe czy normy na kotły.


Źródło : http://www.radioexpress.pl/