Zabytki Starych Tychów – spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej.

 


W czwartek, 6 kwietnia odbędzie się drugie spotkanie Kawiarenki Obywatelskiej – tym razem poświęcone zabytkom Starych Tychów.

Poprzednio (23 marca) uczestnicy Kawiarenki rozmawiali o problemach i potrzebach obszaru Starych Tychów, w kontekście prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tym razem dyskusja będzie dotyczyła samych tylko zabytków Starych Tychów i ich ochrony.

Na obszarze, dla którego ma powstać miejscowy plan zagospodarowania, znajdują się zarówno zabytki wpisane do rejestru i objęte ochroną prawną (kościół św. Marii Magdaleny czy willa przy ul. Damrota 41 – obecnie bank), jak i kilkadziesiąt innych obiektów, które z uwagi na wartość historyczną i architektoniczną zostały ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Kawiarenki Obywatelskie to jeden z elementów szerokich konsultacji społecznych, prowadzonych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, do którego włączyły się Tychy. Projekt jest realizowany przez Związek Miast Polskich i szereg organizacji pozarządowych. W ramach otrzymanego grantu miasto Tychy chce wspólnie z mieszkańcami przygotować projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starych Tychów.

Najbliższe spotkanie poświęcone zabytkom odbędzie się 6 kwietnia w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, przy ul. Damrota 66. Początek o godz. 17.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 10/491