Pozimowe remonty na tyskich drogach.

 


Wraz z nadejściem wiosny w Tychach rozpoczęły się pozimowe naprawy dróg i chodników. W porównaniu do ubiegłego roku aura nie oszczędzała dróg i w wielu częściach miasta można spotkać ekipy remontowe.

Na proces powstawania dziur po zimie ma wpływ kilka czynników. Pierwszy, to wahania temperatury – zwłaszcza przejście przez 0 – drugi, to ilość soli wysypanej na drogach w czasie Akcji Zima (sól jest materiałem wyjątkowo żrącym). Ponieważ tegoroczna zima była ostrzejsza od minionej, to wyrządziła sporo szkód na drogach.

Remonty prowadzone są i będą w wielu częściach miasta. W ostatnim czasie prace trwały między innymi na ulicach Lokalnej, Budowlanych, Mikołowskiej, Katowickiej, Stoczniowców 70, Oświęcimskiej, Piłsudskiego. Wkrótce roboty rozpoczną się na ul. Towarowej, Wiejskiej, Browarowej, Damrota, Orzeszkowej, Korczaka, Kościuszki. Ekipy remontowe będą pracować także na ul. Starokościelnej, Grota-Roweckiego i Granicznej.

O porządku przeprowadzenia prac decyduje zarówno stan nawierzchni drogi oraz jej znaczenie komunikacyjne. W pierwszej kolejności naprawy planowane są tam, gdzie uszkodzenie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stan dróg monitorowany jest na bieżąco, zdarza się bowiem, że niegroźna dziura gwałtownie przekształca się w niebezpieczną i wówczas trzeba reagować szybko. Takie sytuacje mają wpływ na przyjęty plan pracy.

W 2017 roku na remonty dróg i chodników w naszym mieście zabezpieczono około 8 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że te środki przeznaczone są na naprawy bieżące jak i kapitalne, które MZUiM będzie realizował w ramach zadań własnych. Naprawami bieżącymi na tyskich drogach w tym roku zajmuje się wyłonione w drodze przetargu konsorcjum dwóch firm – Bio Ekos i Eko-Ogród.


Źródło : http://mzuim.tychy.pl/