Mieszkańcy zaplanują przestrzeń.

 


Tychy przystąpiły do projektu „Przestrzeń dla partycypacji”. W ramach otrzymanego grantu miasto zorganizuje cykl konsultacji społecznych, z których ma się wyłonić projekt miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Starych Tychów. Będą to konsultacje inne niż zwykle. – Konsultacje pojawiają się zazwyczaj póź- no, kiedy projekt planu miejscowego jest już gotowy i zaopiniowany – piszą koordynatorzy projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. – Tutaj mieszkańcy włączają się w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku. To umożliwia lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb lokalnej społeczności, może przyspieszyć procedury i znacznie obniżyć ryzyko późniejszych konfliktów. Krótko mówiąc, udział mieszkańców w tworzeniu miejscowego planu nie ograniczy się do możliwości zgłoszenia uwag do gotowego już projektu.

Będą oni uczestniczyli w tworzeniu tego projektu od samego początku. „Przestrzeń dla partycypacji” to projekt wspierający samorządy w przeprowadzaniu konsultacji w takiej właśnie, rozszerzonej formie.

– Miasto Tychy zgłosiło się do udziału w tym projekcie w 2016 r. – mówi Igor Śmietański, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki przestrzennej. – Przedstawiliśmy nasz program konsultacji Pracowni „Stocznia” i otrzymaliśmy grant wysokości 20 tys zł. W ramach projektu chcemy przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu planu miejscowego, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Burschego – czyli dla Starych Tychów. Jeszcze w marcu mają się odbyć pierwsze spotkania z mieszkańcami, chcącymi włączyć się w pracę nad projektem planu – w ramach tzw. Kawiarni Obywatelskiej. – Spotkania mają służyć nawiązaniu dialogu pomiędzy urzędnikami i mieszkańcami, poznaniu ich opinii i problemów, jakie na tym terenie występują – mówi Igor Śmietański. – Pierwsze spotkanie Kawiarni Obywatelskiej odbędzie się pod koniec marca w siedzibie Muzeum Miejskiego. To będzie rozpoczęcie procesu partycypacji. Drugie spotkanie, planowane w kwietniu, będzie poświęcone tematyce ochrony zabytków. W drugim kwartale roku, na Rynku zostanie uruchomiony Weekendowy Punkt Konsultacyjny, w którym każdy będzie mógł zadać pytanie pracownikom urzędu odpowiedzialnym za planowanie przestrzenne oraz zapoznać się z materiałami i dokumentami planistycznymi. Zostanie też przygotowany kącik dla dzieci z atrakcjami. Chcemy spotkać się z mieszkańcami w tej przestrzeni, którą wspólnie mamy kształtować i rozmawiać o jej możliwych przemianach – dodaje wiceprezydent.

Projekt „Przestrzeń dla partycypacji” jest realizowany przez Związek Miast Polskich wspólnie z Pracownią Badań Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 6/487