Unijne środki na inwestycję drogową w Tychach.

 


Jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju, droga krajowa 44 w Tychach, zostanie przebudowana. Prezydent miasta podpisał umowę dotyczącą unijnego dofinansowania tej inwestycji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

28 lutego w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach. Całkowity koszt inwestycji to 207 429 183 złotych, z tego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to aż 166 850 027,72 złotych.

– Bardzo się cieszę, że kolejne miasto z wykorzystaniem środków operacyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie mogło sfinansować budowę bardzo ważnej inwestycji komunikacyjnej, która niewątpliwie przyczyni się do rozwoju miasta Tychy i spełni założenia programu, w szczególności działania 4.2, które dotyczy zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T – mówił podczas uroczystości Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

Jak podkreślał minister, działanie to ma na celu odciążenie centrów miast od nadmiernego ruchu drogowego i lepsze skomunikowanie miast z siecią drogową kraju.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi krajowej 44 w Tychach. Początek przebudowywanego odcinka DK44 znajduje się bezpośrednio za węzłem dróg DK44 z DK1 w dzielnicy Tychy – Urbanowice. Droga przebiega w obszarze zabudowanym na odcinku między węzłem z DK1 i okolicą obecnie funkcjonującego skrzyżowania z ul. Kościelną, Główną i Turyńską, a dalej w kierunku granicy z Bieruniem. Przebudowa DK44 pozwoli na szybki dojazd do drogi ekspresowej S1, a pośrednio również do lotniska w Pyrzowicach.

– Ta droga jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w kraju – mówił Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – Dlatego znaczenie tej inwestycji jest olbrzymie.

Inwestycja ma się zakończyć do 1 stycznia 2020 roku. Obecny na uroczystości Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski mówił, że liczy, że ten termin zostanie utrzymany.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreślał podczas spotkania, że umowy o przyznanie unijnego dofinansowania są podpisywane obecnie szybciej niż wynikałoby to z wcześniejszych założeń.

W uroczystości uczestniczyli: Witold Bańka, minister sportu i turystyki oraz poseł na Sejm RP Izabela Kloc, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, oboje związani z województwem śląskim.

Jedna z najbardziej obciążonych dróg w kraju, droga krajowa 44 w Tychach, zostanie przebudowana. Prezydent miasta podpisał umowę dotyczącą unijnego dofinansowania tej inwestycji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
28 lutego w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach. Całkowity koszt inwestycji to 207 429 183 złotych, z tego dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to aż 166 850 027,72 złotych.
– Bardzo się cieszę, że kolejne miasto z wykorzystaniem środków operacyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będzie mogło sfinansować budowę bardzo ważnej inwestycji komunikacyjnej, która niewątpliwie przyczyni się do rozwoju miasta Tychy i spełni założenia programu, w szczególności działania 4.2, które dotyczy zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T – mówił podczas uroczystości Witold Słowik, wiceminister rozwoju.

Jak podkreślał minister, działanie to ma na celu odciążenie centrów miast od nadmiernego ruchu drogowego i lepsze skomunikowanie miast z siecią drogową kraju.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie drogi krajowej 44 w Tychach. Początek przebudowywanego odcinka DK44 znajduje się bezpośrednio za węzłem dróg DK44 z DK1 w dzielnicy Tychy – Urbanowice. Droga przebiega w obszarze zabudowanym na odcinku między węzłem z DK1 i okolicą obecnie funkcjonującego skrzyżowania z ul. Kościelną, Główną i Turyńską, a dalej w kierunku granicy z Bieruniem. Przebudowa DK44 pozwoli na szybki dojazd do drogi ekspresowej S1, a pośrednio również do lotniska w Pyrzowicach.

– Ta droga jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w kraju – mówił Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – Dlatego znaczenie tej inwestycji jest olbrzymie.

Inwestycja ma się zakończyć do 1 stycznia 2020 roku. Obecny na uroczystości Jan Chrząszcz, wicewojewoda śląski mówił, że liczy, że ten termin zostanie utrzymany.

Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych podkreślał podczas spotkania, że umowy o przyznanie unijnego dofinansowania są podpisywane obecnie szybciej niż wynikałoby to z wcześniejszych założeń.

W uroczystości uczestniczyli: Witold Bańka, minister sportu i turystyki oraz poseł na Sejm RP Izabela Kloc, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej, oboje związani z województwem śląskim.


Źródło : https://www.cupt.gov.pl/