VII bieg im. Pawła Lorensa już 5 marca – zapisz się i opłać start.

 


Czas leci a więc przypominamy, że na wpłatę za bieg (29zł/49zł) macie czas do piątku 24 lutego 2017 r.
Później będzie już tylko o wiele drożej …. !
Wpłat dokonujcie na rachunek konta SPLA: (nr 24 2030 0045 1110 0000 0239 8580 ) – jako tytuł wpłaty wpisujemy: „VII Bieg Lorensa, imię i nazwisko”.
Zapisy : http://zapisy.spla.com.pl/vii-bieg-im-pawla-lorensa-v663.pl…
Zapraszamy!

R E G U L A M I N  B I E G U :

I. CEL IMPREZY: 
1. Upamiętnienie zasług Pawła Lorensa dla tyskiej lekkiej atletyki.
2. Popularyzacja biegania jako uniwersalnych form aktywności fizycznej dla każdego.
3. Promocja Tychów jako miasta przyjaznego dla sportu.

II. ORGANIZATOR 
1. Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki w Tychach
ul. Sikorek 2,
43-100 Tychy
e-mail spla.tychy@gmail.com
NIP: 646-288-98-09 KRS 0000359679
Szymon Wdowiak tel. 883 902 490 sz.wdowiak@gmail.com
Kazimierz Adamczyk tel. 604 848 919 adamczyk.kazimierz@gmail.com
Damian Janik tel. 603 441 909 damian@janik.tychy.pl
2. Współorganizatorzy:
 MOSiR Tychy
 Klub biegacza 40-latek Tychy

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA: 
1. Bieg odbędzie się 5 marca 2017 roku.
2. Miejsce startu: Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, ul. Parkowa 17, Tychy.
3. Biuro zawodów, szatnie, start i meta usytuowane będą na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany.
4. Godzina startu biegu głównego 11.00.
5. Długość trasy 10 km .
6. Charakterystyka trasy: Trasa płaska, bardzo szybka, nawierzchnia asfalt oraz utwardzone ścieżki.
7. Elektroniczny pomiar czasu.

IV. UCZESTNICTWO 
1. W biegu głównym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat do dnia zawodów.
2. Uczestnicy biegu dokonując rejestracji oświadczają, że nie mają żadnych przeciwskazań zdrowotnych oraz startują na własna odpowiedzialność.
3. Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
4. Opłata startowa za uczestnictwo w biegu wniesiona do dnia 24 luty 2017 r. wynosi:
 29,00 zł bez koszulki technicznej,
 49,00 zł z koszulką techniczną.
5. Opłaty przyjmowane będą na rachunek konta SPLA:
Nr konta: BGŻ Tychy 24 2030 0045 1110 0000 0239 8580
Jako tytuł wpłaty proszę podać: VII Bieg Lorensa, imię i nazwisko.
6. Uczestnik zostaje umieszczony na liście startowej po zaksięgowaniu opłaty startowej.
7. Ustala się limit startujących na 600 osób.

V. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: www.spla.com.pl
2. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu startu, w biurze zawodów
w godzinach 9.00 – 10.45.
3. Każdy uczestnik biegu, który dokona opłaty startowej do dnia 24 lutego 2016 r., otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę (w przypadku wpłaty wpisowego w wysokości 49 zł).
4. Uczestnikom, którzy wniosą opłatę po tym terminie organizator nie gwarantuje otrzymania pamiątkowego medalu oraz koszulki.

VI. PAKIET STARTOWY
1. W ramach pakietu uczestnik biegu otrzyma
 profesjonalny pomiar czasu,
 obsługę wyniku online,
 ciepły posiłek po zawodach,
 napoje zimne i ciepłe (kawa , herbata),
 pamiątkowy medal ,
 udział w losowaniu nagród o znacznej wartości,
 gadżety ufundowane przez sponsorów i organizatorów,
 pamiątkowy medal (dla osób które ukończą bieg)
 koszulkę techniczną (przy opłacie 49 zł)

VII. NAGRODY I KLASYFIKACJE 
1. Za zajęcie 1-3 miejsca w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn, w biegu głównym, przewidziane są puchary oraz nagrody.
2. Za zajęcie 1-3 miejsca w kategorii wiekowej przewidziane są puchary.
3. Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w następujących kategoriach:
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
16 – 29 16 – 29
30 – 39 30 – 39
40 – 49 40 – 49
50+ 50 – 59
60+
4. Wszystkie osoby, które odebrały pakiet startowy uczestniczą w losowaniu nagród rzeczowych
o znacznej wartości.
5. Organizator przewiduje także nagrody za miejsca 99, 199, 299,
6. Szczegółowe informacje na temat nagród ogłoszone zostaną w osobnym komunikacie

VII. PROGRAM ZAWODÓW 
9.00-10.45 Biuro zawodów,
11.00 – Bieg Główny 10 km,
12.30 – poczęstunek, rozdanie nagród i zakończenie.

VIII. POSTANOWEINA KOŃCOWE 
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
3. Nierespektowanie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
4. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod groźbą dyskwalifikacji.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.
6. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), do celów związanych z realizacją zadania oraz celów statutowych SPLA Tychy i MOSiR w Tychach. Zgadza się także, aby jego dane (imię, nazwisko, miasto, klub) pojawiły się na liście zawodników publikowanej w intrenecie, mediach i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy.