Nowe tyskie ulice.

 


Od 16 lutego trzy nowe tyskie ulice mają swoje nazwy. Na czwartkowej sesji Rada Miasta zaakceptowała propozycje prezydenta i odtąd droga wewnętrzna boczna pod ul. Goździków będzie nosić nazwę ul. Cynamonowej; wewnętrzna boczna od ul. Czarnej nazywa się ul. Cytrynową, a boczna od ul. Mysłowickiej – Koralową.

Rada Miasta miała na tej sesji zająć się także uchwałą ws. nadania nowemu rondu, wybudowanemu na osiedlu Żwaków (w rejonie ul. Myśliwskiej), zaproponowanej przez jedną z radnych nazwy „Rondo imienia Sługi Bożego księdza Pawła Kontnego”. Z uwagi jednak na to, iż tego samego ronda dotyczy inna, rozpatrywana aktualnie w UM propozycja („imienia Tadeusza Mazowieckiego”), stosowną uchwałę zdjęto z porządku obrad i sprawę przełożono na inny termin.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 4/485