Nowa sieć szkół przegłosowana. Sprawdź co się zmieniło.

 


Na lutowej sesji tyscy radni jednogłośnie przegłosowali uchwały w sprawie dostosowania sieci tyskich szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego przez Prawo oświatowe.

25 stycznia weszła w życie ustawa Prawo Oświatowe wprowadzająca nowe przepisy. I tak z dniem 1 września 2017 roku każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształci się w 8-letnią szkołę podstawową. Podobnie od 1 września tego roku likwidacji poprzez wygaszanie ulegną gimnazja. Nowe uregulowania nakazują również przekształcić zasadnicze szkoły zawodowe w branżowe szkoły I stopnia, zaś od września 2019 roku trzyletnie licea w czteroletnie, a dotychczasowe czteroletnie technika w szkoły pięcioletnie.

Miejskie Centrum Oświaty przygotowało projekt planu sieci publicznych szkół prowadzonych przez miasto Tychy, do czego zobowiązał go ustawodawca. Wszystkie gimnazja wchodzące w skład zespołów szkół lub funkcjonujące w jednym budynku ze szkołą podstawową, zostały dołączone do podstawówek lub szkół ponadgimnazjalnych.

I tak:

  • Gimnazjum nr 3 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 10 (ul. Borowa 123);
  • Gimnazjum nr 4 włącza się do SP 37 (ul. Konecznego 1);
  • Gimnazjum nr 6 do SP 7 (ul. Tołstoja 1);
  • Gimnazjum nr 8 do SP 23 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (ul. Jedności 51);
  • Gimnazjum nr 5 do Technikum nr 3 (al. Bielska 100);
  • Gimnazjum nr 10 do IV Liceum Ogólnokształcącego (ul. Wejchertów 20);
  • Gimnazjum Specjalne nr 13 do Szkoły Podstawowej nr 12 (ul. Edukacji 21).
  • Gimnazjum nr 12 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Elfów 9) będzie stopniowo wygaszane, po czym z dniem 1 września 2019 Zespół przekształci się w Technikum nr 2. Zmiany dotyczą również Gimnazjum dla Dorosłych, jakie funkcjonuje w Zespole Szkół nr 5 (ul. Edukacji nr 11). Zostanie ono przekształcone w Szkołę Podstawową dla Dorosłych prowadzącą klasy VII i VIII.
  • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi włącza się do Szkoły Podstawowej nr 5, a zespół z mocy prawa rozwiązuje się i przekształca w podstawówkę.
  • Gimnazjum Sportowe nr 9 w Zespole Szkół Sportowych włącza się do Szkoły Podstawowej Sportowej nr 19, a zespół rozwiązuje się i przekształca w podstawówkę.

Gimnazja zajmujące samodzielne budynki zostały przekształcone w szkoły podstawowe. Tym samym w Tychach od 1 września 2017 działalność rozpoczną dwie nowe podstawówki. Gimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi (ul. Brzozowa 24), a Gimnazjum nr 11 w Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi (al. Niepodległości 108).

W roku szkolnym 2017/2018 – przy naborze do klas pierwszych – do wszystkich podstawówek na terenie miasta będzie obowiązywała rejonizacja. Wyjątek stanowią szkoły sportowe i artystyczne, tutaj granice obwodu, zgodnie z przepisami, nie zostały ustalone. Do szkoły podstawowej poza rejonem będą mogły zostać przyjęte tylko dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do tej placówki. Inaczej wyglądać będzie sytuacja w dwóch nowych podstawówkach: nr 13 i nr 14. Tutaj nabór prowadzony będzie do klas 1, 4 i 7 dla chętnych z terenu całego miasta.


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 4/485