Czytanie rocznicowe – Kazimiera Iłłakowiczówna.

 


Laboratorium Sztuki – Pasaż Kultury Andromeda –  13 lutego 2017 r.,  godz. 17:00-19:00

DNA Kultury

Czytanie rocznicowe – „Jeszcze się serce twe ku mnie nachyli” w 34. rocznicę śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny.


Źródło : http://umtychy.pl/