Prokuratura pod nowym adresem.

 


Prokuratura Rejonowa w Tychach od 25 stycznia ma nową siedzibę – budynek przy ul. Wojska Polskiego 8 o powierzchni ponad 1500 mkw, w którym poprzednio mieściło się Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, a dawniej szkoła podstawowa. Obiekt przeszedł gruntowny remont.

Porozumienie w sprawie nowej siedziby dla prokuratury zostało podpisane pomiędzy Miastem Tychy i Prokuratorem Okręgowym w Katowicach już w 2014 r. Ówczesna siedziba Prokuratury Rejonowej przy ul. Bałuckiego była już zbyt ciasna zarówno dla pracowników jak i interesantów. W myśl zawartego porozumienia, miasto zobowiązało się do przeprowadzenia remontu i adaptacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 8, który od 2011 r. stał pusty (wówczas wyprowadziło się stamtąd Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych). Wcześniej, 31 października 2013 r. Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę o wydzierżawieniu nieruchomości prokuraturze na okres 20 lat. W trakcie trwania umowy dzierżawy Prokuratura Okręgowa w Katowicach ma prawo pierwokupu budynku. Prace remontowe trwały blisko półtora roku i zakończyły się 22 grudnia. Budynek zyskał zupełnie nowy układ funkcjonalny. Wyburzono stare ściany działowe i postawiono nowe. Wykonany został szyb windowy, wymieniono wszystkie instalacje, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową. Strop nad ostatnią kondygnacją i ściany zewnętrzne zostały ocieplone. Przeprowadzono gruntowny remont dachu: naprawę więźby i wymianę pokrycia. Wykonano naprawę stropów, pogrubienia ścian, zabezpieczenia antykorozyjne, wzmocnienia. Budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Schody w strefie wejściowej wyburzono, a dodatkowe schody zostały wykonane z poziomu drugiego piętra na poziom poddasza oraz z poziomu parteru na poziom piwnic.

W otoczeniu budynku powstał nowy parking i elementy małej architektury. Wszystkie prace w nowym obiekcie, począwszy od etapu opracowania dokumentacji projektowej były wykonywane pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ponieważ budynek wraz z całym zespołem osiedla A podlega ochronie konserwatorskiej, prace wykonano ze szczególną dbałością o zachowanie historycznych i architektonicznych walorów obiektu. Podobnie jak w przypadku pozostałych budynków w obrębie Placu Świętej Anny do ocieplenia budynku nie użyto styropianu, ale tynków izolacyjnych. Miejski Konserwator Zabytków nadzorował też konserwację płaskorzeźby nad wejściem do budynku.

Koszt remontu i adaptacji budynku wyniósł (po pomniejszeniu o odzyskany podatek od towarów i usług) 6229007,39 zł.

Prokuratura Rejonowa w Tychach ul. Wojska Polskiego 8 43-100 Tychy

tel. (32) 788 23 00 fax. (32) 788 23 57 e-mail: tychy@katowice.po.gov.pl

 


Źródło : TYSKI Informator Samorządowy NR 2/483