Trwa przetarg na wybór najemcy strefy Wellness / SPA Wodnego Parku Tychy.

 


25 stycznia br. opublikowano szczegóły przetargu na wynajem przestrzeni pod strefę Wellness & SPA Wodnego Parku Tychy. Przedmiotem postępowania są pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,3  m2.

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że prowadziły lub prowadzą co najmniej jeden lokal o charakterze wellness / SPA o łącznej powierzchni min. 80 m2 przez okres przynajmniej 3 lat. Dodatkowym warunkiem jest doświadczenie wynikające z zatrudnienia przy prowadzonej działalności minimum 3 osób na umowę o pracę.

Podmiot, który wygra postępowanie przetargowe zostanie zaproszony do podpisania umowy na okres
5 lat. Wynajmujący uzyska dostęp do pomieszczeń w stanie surowym, które będzie musiał zaadaptować przed oficjalnym otwarciem Wodnego Parku Tychy.

Oferty można składać do dnia 16 lutego 2017 roku do godziny 09:00.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.rcgw.pl/pl/przetargi/id,200.html


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/