Tyscy strażacy dostali kluczyki do nowego wozu ratowniczo-gaśniczego.

 


Dzięki nowym samochodom strażacy będą mogli prowadzić szybsze i bardziej skuteczne działania ratownicze. Ich zakup był możliwy m.in. dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wyjazdy śląskich strażaków w coraz mniejszym zakresie wiążą się z gaszeniem pożarów. Statystyki pokazują, że takie działania to dzisiaj tylko niespełna 40 proc. akcji. Reszta to wezwania do wypadków komunikacyjnych, skutków klęsk żywiołowych czy akcje związane z zagrożeniami ekologicznymi. Strażacy usuwają m.in. skażenia środowiska powstałe w wyniku wypadków, gdy dochodzi do wylania oleju czy paliw, inne skażenia chemiczne, likwidują skutki awarii oraz wypadków na terenach zakładów przemysłowych.
Aby strażacy mogli sprawnie działać, potrzebują odpowiedniego sprzętu. Zakup takiego wyposażenia od lat wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ostatnia uroczystość przekazania sprzętu dla komend powiatowych i miejskich odbyła się 16 stycznia na placu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
Jak informuje śląska straż, zakupiony w 2016 roku sprzęt to w sumie 11 samochodów specjalnych o wartości ponad 11 mln zł, dwa agregaty pompowe dużej wydajności o wartości prawie 1,4 mln zł oraz 22 sztuki działek wodno-pianowych o wartości ponad 50 tys. zł. WFOŚiGW przeznaczył na ten cel prawie 8 mln zł. Zakupy sfinansowano także ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, lokalnych samorządów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 280 tys. zł.
W trakcie uroczystości dla komend PSP w Katowicach i Sosnowcu przekazano m.in. dwa samochody specjalne Magirus z 42-metrową drabiną mechaniczną z łamanym przęsłem. Każda taka drabina ma wartość ponad 3 mln zł. Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją do ograniczania stref skażeń pojechały do Chorzowa i Jaworzna, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy do Tychów, a samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym do Bielska-Białej.
Straż w Bytomiu wzbogaciła się o lekki samochód specjalny z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego, a strażacy w Rudzie Śląskiej o dwa lekkie, specjalne pojazdy do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz uczestników akcji ratowniczych. Taki sam pojazd otrzymała także komenda w Katowicach. Z kolei lekki samochód specjalny z funkcją ratownictwa ekologiczno-chemicznego przeznaczono dla Żywca. Do Bielska-Białej i Częstochowy pojechały także dwa agregaty pompowe dużej wydajności.
Symbolicznego aktu przekazania dokonali mł. bryg. Jacek Kleszczewski, śląski komendant wojewódzki PSP oraz Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

Źródło : http://katowice.wyborcza.pl/