Klub Turystyki Kolarskiej GRONIE : Podsumowanie 2016 roku i wybór zarządu.

 


W dniu 21.01.2017 w osiedlowym klubie mieszkańców Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ORION” odbyło się Uroczyste Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Turystyki Kolarskiej „Gronie”. Zebranie otworzył kol. Tadeusz Kozerski witając  przybyłych członków i sympatyków klubu. Po wyborze Przewodniczącego zebrania, którym został kol. Kazimierz Okoński zatwierdzono porządek obrad i wybrano Komisję Mandatową i Skrutacyjną.  Następnie w imieniu ustępującego zarządu klubu głos zabrał v-ce Prezes Tadeusz Kozerski przedstawiając dokonania klubu na przestrzeni ostatniej kadencji. Po kol. Tadeuszu sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący kol. Czarek Sawicki. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i przedstawiono wyniki klasyfikacji na najlepszego przodownika, najlepszego turystę i turystkę „Gronia”.

Najlepszy Przodownik Turystyki Kolarskiej KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Antonina Mazurek – Przystał

2. Piotr Frydrych

3. Henryk Machała

Najlepszy turysta kolarz KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Henryk Machała

2. Piotr Frydrych

3. Stanisław Bajda

Najlepsza turystka kolarz KTK „Gronie” w 2016 r.:

1. Antonina Mazurek – Przystał

2. Grażyna Wilemska

3. Irena Furman

Wszyscy turyści zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami.

Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu KTK „Gronie” na lata 2017 – 2020, delegatów na Zjazd Oddziału oraz delegatów do Regionalnej Rady Turystyki Kolarskiej w Katowicach. Wcześniej zebranie przegłosowało, że zarząd będzie liczył 3 osoby i że nie będzie Komisji Rewizyjnej, gdyż takowa istnieje przy Oddziale PTTK w Tychach, gdzie KTK „Gronie” jest członkiem.

Po ukonstytuowaniu się Zarząd KTK „Gronie” przedstawia się następująco:

Cezary Sawicki – Prezes

Antonina Mazurek Przystał – v-ce Prezes oraz Sekretarz

Teresa Kściuk – Skarbnik

Na koniec zebrania głos zabrał nowy Prezes Klubu kol. Czarek Sawicki przedstawiając plan działań na obecną kadencję. Zebranie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze i zakończyło się wypiciem symbolicznej lampki „szampana”.


Źródło : http://www.gronie.org/