Trwa przetarg na wybór najemcy strefy fitness Wodnego Parku Tychy.

 


Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., które jest inwestorem powstającego Wodnego Parku Tychy zaprasza do przetargu podmioty, które udokumentują, że prowadziły lub prowadzą co najmniej jeden lokal o charakterze fitness o łącznej powierzchni min. 300 m2 przez okres przynajmniej
3 lat. Dodatkowym warunkiem jest doświadczenie wynikające z zatrudnienia przy prowadzonej działalności minimum 2 osób na umowę o pracę.

Podmiot, który wygra postępowanie przetargowe zostanie zaproszony do podpisania umowy na okres
5 lat. Wynajmujący uzyska dostęp do pomieszczeń w stanie surowym, które będzie musiał zaadaptować przed oficjalnym otwarciem Wodnego Parku Tychy.

Oferty można składać do dnia 9 lutego 2017 roku do godziny 09:00.

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bip.rcgw.pl/pl/przetargi/id,199.html


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/