Bezpłatna infolinia dla bezdomnych.

 


Przypominamy, że przy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych. Dzwoniąc pod numer 987 można uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmuje swym zasięgiem teren woj. śląskiego.

Pod numer 987 zadzwonić może każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresami:

http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/infolinia_dla_bezdomnych.html oraz http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placowki.html


Źródło : http://umtychy.pl/