Tychy : zła jakość powietrza.

 


Znów zła jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego. Powodem jest wysoki poziom pyłu zawieszonego.

Najgorzej jest w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, lokalnie także w aglomeracji górnośląskiej i w środkowej części województwa oraz w Kotlinie Żywieckiej. Największe przekroczenia norm pyłu zawieszonego odnotowały stacje w Gliwicach, Katowicach, Tychach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Jak informuje centrum kryzysowe wojewody śląskiego, nieco lepiej jest w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskie, jednak i tu normy zostały przekroczone.

Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na dworze.


Źródło : http://www.polskieradio.pl/