Premiera najnowszej publikacji Muzeum.

 


„Polski strój ludowy ze śląskim suplementem w fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej” to tytuł najnowszej publikacji, która ukaże się nakładem Muzeum Miejskiego w Tychach jeszcze w tym roku! Spotkanie promujące wydawnictwo odbędzie się w Dawnej Młótowni (ul. Katowicka 9).

Uczestnikami wydarzenia będą: dr Maria Lipok – Bierwiaczonek – etnografka, autorka wstępu oraz opisów strojów zamieszczonych w publikacji, Barbara Kubska – fotografka, autorka fotografii zamieszczonych w „śląskim suplemencie”, Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko – etnografka, konsultantka sesji fotograficznych, Barbara Kopia – koordynatorka projektu, Rafał Drewniak – tłumacz publikacji.

Spotkanie poprowadzi Hanna Kostrzewska, socjolożka i kulturoznawczyni, odpowiedzialna za redakcję albumu.

Intencją przyświecającą tworzeniu albumu była chęć udostępnienia szerokiej publiczności zbioru fotografii autorstwa Stanisława Gadomskiego, pierwotnie opublikowanego w 1995 roku w książce „Strój ludowy w Polsce”, a także uzupełnienie go o „śląski suplement”. Suplement ów to fotografie wykonane współcześnie, dokumentujące stroje noszone w przeszłości na Śląsku i ziemiach sąsiednich przez mieszkańców tutejszych wsi, wybranych miast i miasteczek.

Zbiór fotografii Stanisława Gadomskiego obrazujący polskie stroje ludowe, został przekazany przez fotografa w darze Muzeum Miejskiemu w Tychach. Cenione przez etnografów i miłośników folkloru fotografie przedstawiają odmiany strojów z całej Polski, z uwzględnieniem różnic regionalnych i kontekstu kulturowego. Chcąc popularyzować pracę fotografa i nadać jej współczesny wymiar zaplanowano stworzenie niniejszego albumu.

Zaplanowano także wartość dodaną – “śląski suplement”. Na tę część albumu złożyły się wykonane współcześnie przez Barbarę Kubską fotografie przedstawiające wybrane odmiany strojów z regionu Górnego Śląska i ziem sąsiednich. Poszerzenie wersji o prezentację tych odmian strojów podyktowane zostało chęcią uzupełnienia tej części albumu – w pierwotnym wydawnictwie region ten zaprezentowany został stosunkowo skromnie.

Chcąc popularyzować wiedzę o kulturze tradycyjnej fotografie zawarte w albumie uzupełniono komentarzem etnograficznym oraz syntetycznymi opisami prezentowanych strojów. Teksty opisów, autorstwa Marii Lipok-Bierwiaczonek, w przystępny sposób wyjaśniają specyfikę konkretnych strojów, osadzając je jednocześnie w kontekście historyczno-kulturowym. Informacje uzupełnia mapa lokalizująca miejsca występowania poszczególnych odmian strojów w Polsce.

Album “Strój ludowy w Polsce z śląskim suplementem” wzbogaca istniejący księgozbiór etnograficzny o rejestrację przejawów kultury tradycyjnej, jakiej dokonał przed laty Stanisław Gadomski. Dodatkowo, pierwotne dzieło fotografa uzupełnia współczesny suplement. Odświeżenie publikacji, rozbudowanie jej zarówno o nowe fotografie, komentarze, jak i wprowadzenie nadaje wydawnictwu nową jakość. Album “Strój ludowy w Polsce z śląskim suplementem” pozwala na podróż w czasie, ośmiela i zachęca do nawiązania twórczego dialogu z kulturą tradycyjną.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki dotacjom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Miasta Tychy.

Spotkanie w Muzeum będzie także znakomitą okazją do obejrzenia korespondującej z albumem wystawy Barbara Kubska/ Stanisław Gadomski „Sploty. Fotografie polskich strojów ludowych”.

Wstęp na wystawę oraz na spotkanie jest wolny.
 

Polski strój ludowy ze śląskim suplementem w fotografii Stanisława Gadomskiego i Barbary Kubskiej

 

wstęp etnograficzny i opisy strojów: Maria Lipok-Bierwiaczonek

wstęp fotograficzny: Magdalena Zych

redakcja: Hanna Kostrzewska

korekta: Elżbieta Owczarek, Grażyna Wilk

projekt graficzny i skład: Daria Malicka

tłumaczenie: Rafał Drewniak

koordynacja pracy zespołu: Barbara Kopia

promocja: Joanna Kucz-Pieczka

 

Publikacja dofinansowana ze środków:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Tychy

 

Patronat medialny:

Dwójka – Program 2 Polskiego Radia

KulturaLudowa.pl

TVP 3 Katowice

Reflektor. Rozświetlamy kulturę

Szum

Ultramaryna


Źródło : http://muzeum.tychy.pl/