Piesi i kierowcy w obiektywie kamery.

 


Tyscy policjanci przeprowadzili akcję „Pieszy”, ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W jej trakcie stróże prawa odnotowali ponad 50 wykroczeń, których sprawcami byli głównie piesi. Podczas akcji mundurowi wykorzystywali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD).

Policjanci z tyskiej drogówki przeprowadzili akcję „Pieszy”, w której uczestniczyło kilkunastu policjantów wspieranych przez stróżów prawa z KWP w Katowicach, którzy obsługiwali specjalistyczny pojazd rejestrujący wykroczenia tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). W wyniku przeprowadzonych w środę działań odnotowano ponad 50 wykroczeń. Mundurowi zmuszeni byli nałożyć 54 mandaty karne na pieszych jak i kierowców. Piesi najczęściej przechodzili przez jezdnię w miejscu niedozwolonym.

Celem tego typu działań jest przede wszystkim ograniczenie oraz, w miarę możliwości wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem tak zwanych „niechronionych uczestników ruchu drogowego”.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/