Prezes tyskiego przedsiębiorstwa wod-kan autorytetem na Śląsku.

 


Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu RCGW w Tychach został uhonorowany tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. Nagroda przyznawana jest za szczególnie osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład w rozwój regionu, w ramach konkursu „Śląskie budowanie”.

Podczas oceny prezesa Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach doceniono profesjonalne i innowacyjne zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i budownictwa infrastrukturalnego oraz aktywne kierowanie samorządem gospodarczym w Tychach.

Kapitułę konkursową stanowiły osoby reprezentujące wojewodę śląskiego i marszałka województwa, rektorzy Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, które utworzyły „Forum budownictwa śląskiego”, a także eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu i przedstawiciele prezydium i Rady Śląskiej Izby Budownictwa.

Zbigniew Gieleciak przygotował i przeprowadził modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach, doprowadzając ją do najbardziej efektywnej pod względem energetycznym oczyszczalni w Europie, pokrywającej w 150 proc. zapotrzebowanie na prąd z własnych, odnawialnych źródeł energetycznych.

Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” zarządzał budową ponad 367 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście oraz regulacją ok. 33 km rowów i cieków wodnych. Aktualnie realizuje budowę parku wodnego w Tychach zasilanego całkowicie energią elektryczną i cieplną z biogazu wytwarzanego w oczyszczalni. Łącznie prezes kierował inwestycjami komunalnymi o wartości ponad 1 mld zł.


Źródło : http://portalkomunalny.pl/