Z dziennika budowy Parku Wodnego w Tychach [foto]

 


Na budowie Wodnego Parku Tychy w dalszym ciągu montowana jest konstrukcja kładki linowej. Formowane są również ławy w kaldarium oraz trwają prace w zapleczu gastronomii. Na zewnątrz obiektu odbywają się roboty ziemne w basenach zewnętrznych oraz roboty drogowe związane z układaniem chodników i niwelacją terenu. Trwa także podłączanie sanitariatów.

park-wodny-foto-153

park-wodny-foto-152

park-wodny-foto-151

park-wodny-foto-150

park-wodny-foto-154


Źródło : http://www.parkwodnytychy.pl/