Uwaga na próby wyłudzenia !

 


pieniadzePomysłowość oszustów nie zna granic. Ciągle szukają nowych pomysłów, lub modyfikują dotychczas wykorzystywane, aby skutecznie wyłudzać pieniądze. Przykładem może być korespondencja, jaka trafiła do niektórych przedsiębiorców.

Oszuści rozsyłają pisma z informacją o konieczności opłat za wpis firmy do tzw. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Firm. Nazwa jest łudząco podobna do oficjalnie istniejącej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie wpis jest bezpłatny.
W korespondencji oszuści podają nr konta bankowego, na które przedsiębiorcy mają wpłacić zazwyczaj kilkuset złotową opłatę, aby ich firma znalazła się w bazie.

Cytowana w treści listu przemiennie nazwa bazy oszustów i oficjalnie działającej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sprawia, że adresaci są wprowadzani w błąd myśląc, że opłata taka jest wymagana, aby ich firma mogła legalnie funkcjonować. Często, „dla świętego spokoju” przedsiębiorcy decydują się wpłacić żądaną kwotę, aby nie narazić się na odsetki, sprawy sądowe czy wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. I na to właśnie liczą oszuści.
Śląscy policjanci radzą, aby pisma z żądaniem wniesienia opłat, skonsultować np. z księgowym. Pozwoli to uniknąc niepotrzebnych strat.

Niedawno przed oszustami ostrzegał śląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przestępcy, podszywając się pod Krajowy Wykaz Ubezpieczonych, wysyłają listy z żądaniem wpłaty 129 złotych. List przypomina decyzję Centralnego Rejestru Osób Ubezpieczonych. Przesyłka zawiera blankiet wpłaty.
NFZ apeluje, żeby takie przesyłki wyrzucać do kosza. Za prowadzenie i aktualizację danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych Narodowy Fundusz Zdrowia nie pobiera od pacjentów żadnych opłat! Co więcej, każdy pacjent może  bezpłatnie sprawdzać swój status ubezpieczenia za pomocą serwisu uruchomionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia – Zintegrowanego Informatora Pacjenta.


Źródło : http://www.radioexpress.pl/