Umysł jako źródło szczęścia – wykład Wojtka Tracewskiego.

 


Umysł jako źródło szczęścia  – 22 listopada 2016 r., godz. 19.00 – Hotel Tychy

Wojtek Tracewski urodził się w 1962 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i przez kilka lat był artystą malarzem. W 1980 roku został uczniem Lamy Olego Nydahla, a w 1988 tłumaczem jego wykładów i książek. W 1992 zaczął wygłaszać wykłady o buddyzmie. Obecnie jest również redaktorem naczelnym polskiego kwartalnika „Diamentowa Droga”, wydawanego przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu oraz członkiem Rady Nadzorczej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Od roku 1992 wykłada podstawy buddyzmu oraz prowadzi kursy medytacyjne w Europie oraz Ameryce Północnej.

umysl-jako-zrodlo-szczescia


Źródło : https://allevents.in/