III edycja Tyskiego Banku Kultury.

 


tyski-bank-kulturyMiejskie Centrum Kultury po raz kolejny inwestuje w talenty!

7 listopada 2016 startuje III edycja Tyskiego Banku Kultury, programu wspierającego inicjatywy kulturotwórcze na terenie Tychów. Przez ostatnie dwie edycje tyscy twórcy zaskakiwali swoją pomysłowością zgłaszając do udziału rozmaite projekty. Wystawy, warsztaty twórcze oraz rozwojowe, festiwale, koncerty oraz teledysk,  to tylko niektóre z inicjatyw, które zrealizowano do tej pory. Co zobaczymy w III edycji TBK, czas pokaże.

Celem programu jest stworzenie przestrzeni do działania i tworzenia, ale także do wymiany doświadczeń między tyskimi twórcami oraz mieszkańcami miasta. Każdy, kto ma pomysł na wydarzenie artystyczne może zgłosić się do udziału w programie. Nie ma ograniczeń wiekowych, można zgłosić program indywidualnie oraz w grupach.

Miejskie Centrum Kultury zapewnia opiekę merytoryczną, administracyjną, konsultację artystyczną, a także finansowe wsparcie projektu do kwoty 6000 brutto. Jedynym wymaganiem, poza dobrym pomysłem oraz terminowym zgłoszeniem, jest to by projekt, przynajmniej częściowo, realizowany był w przestrzeni Miejskiego Centrum Kultury.

Zgłoszenia przyjmujemy od 7 do 27 listopada, więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.tbk.kultura.tychy.pl