Czytanie Rocznicowe Poezji Wincentego Różańskiego.

 


czytanie-rocznicowe-listopad-2016-minSerdecznie zapraszamy do wspólnego czytania i wspomnienia polskiego poety, Wincentego Różańskiego „Witka”, „outsidera”, który, jak czytamy w notce biograficznej: „żył wyłącznie z pisania wierszy”. Przyjaciel Edwarda Stachury, którego” uczynił jednym z bohaterów swojej powieści „Cała Jaskrawość”.

We wspomnieniach Jerzego Beniamina Zimnego o poecie „Półświęty z Ostrobramskiej”, czytamy:
„Różański był wybitnym poetą, jeśli nie najwybitniejszym, jak go ocenił Dariusz Lebioda, autentyczny w przekazie, pisał o tym, czego dotknął, doświadczył, misternie tkane obrazy, podwójne ich tło, głęboka prowincja, rzadziej miejskie akcenty, chociaż i miasto przytłacza bohatera lirycznego, także przeszłość przodków, uzależnienie od rodziców, zwłaszcza matki, w końcu mityczne dziecko dorastające w kolejnych książkach, buntownik i zarazem uległy człowiek, zrezygnowany, przygotowany na śmierć, śmierć inną, własną, a także kreowaną na podobieństwo matki, kobiety obdarzanej miłością, kobiety z twarzą łagodną, żeby nie powiedzieć, miłującą swoje dziecko. Różański – poeta prowincji jak Mickiewicz, Miłosz, mówiący, wprost, ale nie na tyle, aby czytelnik wychodził z jego wierszy z niczym, przeciwnie, mimo klarownego języka jest w tej poezji podskórna tkanka wymagająca odrębnej interpretacji, wysiłku erudyty, znawcy artyzmu znajomości ukrytego pędzla, którym posługuje się poeta. Różański kojarzony jest z nurtem życiopisania, obok takich nazwisk jak Stachura, Milczewski, Wojaczek, Obarski, Babiński. ”

czytanie-rocznicowe-listopad-2016


Źródło : https://allevents.in/