Ks. prałat Józef Szklorz – z cyklu „ZNANI TYSZANIE” – odc. 28

 


Józef Szklorz 1Ks. Józef Szklorz urodził się 23.03.1956r. w Imielinie.

Od 1959r. mieszkał w Chełmie Śląskim.

W 1976r. ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji i Łączności w Sosnowcu na wydziale: Budowa Dróg i Mostów Kolejowych.

Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie wstąpił w tym samym roku.

Roczny staż pracy odbył w Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” na przełomie lat 1978/79.

Święcenia kapłańskie otrzymał  31 03 1983r.

Został skierowany do pracy duszpasterskiej w nowopowstałej parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie.

Po czterech i pół roku służby otrzymał dekret do parafii św. Krzysztofa w Tychach.

W obu placówkach był moderatorem parafialnym i dekanalnym ruchu Światło – Życie, Kościoła Domowego i Oazy Młodzieżowej

W 1990  powołał do życia Switlicę środowiskową dla dzieci  –  Ośrodek Christoforos

12.02.1991r. ks. Arcybiskup Damian Zimoń powierzył Mu funkcję duszpasterza akademickiego studentów i pracowników naukowych, zamieszkałych na terenie miasta Tychy.

23.05.1991r. wybrany do Rady Kapłańskiej Diecezji Katowickiej

22.08.1992r., w dziewiątym roku kapłaństwa, został mianowany przez ks. Arcybiskupa   Damiana Zimonia proboszczem parafii bł. Karoliny w Tychach.

20.06.1993r. kończył Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

1996. Powołany do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej

18 11 2000 r. Rok Jubileuszowy. Wraz z Parafianami ukończył budowę nowego kościoła z całym zapleczem. Poświęcenie : Arcybiskup metropolita Katowicki Damian Zimoń w obecności Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca

01.01.2002r. został mianowany dyrektorem Ośrodka Christoforos./Dziłalność charytatyna, kulturalna i sportowa w nowo wybudowanym domu parafialnym „Wyobraźnia Miłosierdzia”/

01.01.2002r. – dziekan dekanatu Tychy Nowe – I i II kadencja

2004r.  Rozpoczęcie działalności w zakupionym przez Parafię Domu Wypoczynkowego ” Karolina ” w Wiśle

2010 r. – mianowany – przez papieża Benedykta XVI – kapelanem Jego Świątobliwości

2011 r. – wybrany do Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej

2013 r. – powołany przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca do Rady Duszpasterskiej Archidicezji Katowickiej

01 01 2014. – dziekan dekanatu Tychy Nowe – III KADENCJA

Jóżef Szklorz

 


Źródło : http://www.fabrykapixeli.home.pl/blkarolina/