Informacja dla osób biorących udział w licytacjach.

ziemia na przetargPrzetarg na nieruchomości położone przy ul. Mała Aleja Róż i ul. Zimorodków odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 9.00 w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zamiejscowy w Tychach przy al. Niepodległości 32.

Uprawnionymi do udziału w licytacji są wyłącznie osoby wymienione na listach z imienia i nazwiska. W przypadku małżeństw, w których obowiązuje ustrój wspólności majątkowej, w sytuacji złożenia wniosku przez jednego małżonka (brak danych drugiego), nabycie następuje do majątku osobistego osoby składającej zgłoszenie.

Z uwagi na dużą liczbę uczestników (dot. 3.10.2016 r.), należy przyjąć szacunkowy czas trwania przetargu od godz. 9.00 do godz. 15.00. W czasie licytacji uczestnicy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Należy przybyć punktualnie, ponieważ po godzinie 9.00 osoby spóźnione nie będą wpuszczane.

Wchodząc do auli każdy uczestnik przetargu będzie zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości, tj wyłącznie dowodu osobistego lub paszportu.

Następnie osoby uczestniczące w przetargu będą zajmowały miejsca na auli.  Trzy pierwsze rzędy pozostaną wolne, bowiem chcielibyśmy, żeby tam siadały osoby do kolejnych przetargów  – będziemy ich wywoływać i prosić o zajęcie miejsc z przodu.

Następnie rozpocznie się przetarg. Przewodnicząca komisji przetargowej odczyta tekst dotyczący przetargu. Będzie on długi – szczegółowe informacje o wszystkich działkach, wyczytanie nazwisk osób dopuszczonych do przetargu. Konieczność przedstawienia tych informacji wynika z rozporządzenia ws. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz przetargów na zbycie nieruchomości.

Przed każdym z kolejnych przetargów uczestnicy będą otrzymywali numerki, za pomocą których będą licytowali.

Działki będą licytowane w następującej kolejności: 786/69, 787/69, 788/69, 790/69, 791/69, 792/69, 793/69, 794/69, 4773/90, 4774/90, 4777/90, 4778/90.

Ceną wywoławczą będzie cena netto działki wskazana w ogłoszeniu o przetargu. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, ale wynosi nie mniej niż 1% wartości działki zaokrąglona do pełnych dziesiątek złotych.  Zatem np. dla działki o wartości 223 200 zł postąpienie będzie wynosiło co najmniej 2 240 zł. Oczywiście może być to kwota wyższa. Licytujemy na zasadzie „kto da więcej”. Jeżeli po trzykrotnym wywołaniu przez przewodniczącą komisji najwyższej ceny nie będzie kolejnych postąpień, dalszych postąpień nie przyjmuje się i zostanie ogłoszone imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Osoba, która wygrała przetarg będzie mogła opuścić salę, natomiast pozostałe osoby zobowiązane będą do pozostania w niej, chyba że podejmą decyzję o rezygnacji z udziału w przetargu. Osoby opuszczające salę będą spisywane przez członka komisji przetargowej.

Jedna osoba będzie mogła nabyć tylko jedną nieruchomość. Zatem w przypadku, jeżeli ktoś kto zgłosił się do kilku przetargów wygra jeden z nich, nie zostanie dopuszczony do kolejnych.

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie spisany protokół. Następować to będzie sukcesywnie od około 11.10.2016 r. Po tym czasie będą także ustalane terminy aktów notarialnych.

Listy ofert przyjętych, a także odrzuconych – wraz z przyczynami ich odrzucenia – znajdują się na bip.


Źródło : http://umtychy.pl/