Tychy mają miejskiego architekta krajobrazu.

 


Od 21 września 2016 r. Justyna Gałuszka objęła stanowisko głównego specjalisty w wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W Urzędzie Miasta Tychy zajmie się m.in. opracowywaniem koncepcji i projektów zagospodarowania terenów zieleni na terenie miasta, wykonywaniem i aktualizacją inwentaryzacji terenów zieleni miejskiej, koordynowaniem działań dotyczących budowy i utrzymania zieleni – będzie miejskim architektem krajobrazu.

W swojej aktywności zawodowej nie ograniczy się jedynie do urzędu miasta, będzie także współpracowała z jednostkami organizacyjnymi miasta (m.in. TZUK, MZUiM, MZBM, MOSiR) przy opracowywaniu wytycznych do projektów zieleni oraz w zakresie doboru roślin do nasadzeń. Będzie także kontrolowała bieżące prace pielęgnacyjne wykonywane na terenach zieleni miejskiej, współpracowała z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Komisją ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej.

Justyna Gałuszka ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu na kierunku rolnictwo. Przez ponad 8 lat pracowała w Urzędzie Miasta Mikołów w Wydziale Ochrony Środowiska, gdzie m. in. opracowywała projekty budowy terenów zielonych wraz z małą architekturą i nadzorowała budowę oraz ich utrzymanie i pielęgnację.

 


Źródło : http://umtychy.pl/