Tychy – Dzielnice i osiedla. CZUŁÓW.

 


Największa pod względem liczby ludności podmiejska dzielnica Tychów. Mieszka tu 4342 osób (z tego 162 w osadzie Czułów-Las i 315 w osiedlu robotniczym obok papierni – spośród tych ostatnich aż 32,1 % jest w wieku przedprodukcyjnym – to najwyższy odsetek w Tychach)

Pierwotnie Czułów powstał na początku XVIII wieku jako przysiółek w obrębie wsi Tychy. Na przełomie XIX i XX wieku, po wybudowaniu fabryki celulozy, w jej sąsiedztwie wzniesiono zespół domów wielorodzinnych (familoki) dla pracowników fabryki. Jeszcze w latach 60. XX wieku wyraźny był wiejski charakter dzielnicy, współcześnie funkcjonuje tu już tylko kilka gospodarstw rolnych. Na polach pomiędzy Czułowem a Tychami funkcjonowała kiedyś cegielnia. W 1904 roku w przysiółku wybudowano i uruchomiono szkołę.

Czułów jest dzielnicą niejednorodną pod względem przestrzennym i społecznym. Z jednej strony bowiem jest on miejscem zamieszkania tyskiej klasy średniej i wyższej – w badaniach z 2009 roku w Czułowie uzyskano najwyższy odsetek osób (75%) uznających swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą. Z drugiej strony osiedle robotnicze przy fabryce, jedyne takie w Tychach, jest przestrzenią zamieszkiwaną przez klasę niższą i dominują tu lokale socjalne. Obok budynków znajduje się boisko piłkarskie nieistniejącego klubu „Czułowianka”, z którym sąsiadują nowe wielofunkcyjne boiska sportowe dla dzieci powstałe w 2008 roku.

Ważną przestrzenią symboliczną dla Czułowa, ale o charakterze ponadlokalnym, jest Pomnik Powstańców Śląskich odsłonięty 3 maja 2010 roku przy ul. Katowickiej naprzeciwko kompleksu szkolno-przedszkolnego. Kształt pomnika nawiązuje do przedwojennego pierwowzoru zniszczonego przez wojska niemieckie w 1939 roku.

kliknij i przenieś się do GALERII ZDJĘĆ z Czułowa na Foto Tychy News


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011