Wsparcie żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów.

 


Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa 2014-2020Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczyna od października realizację programu wsparcia żywnościowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy w ramach Podprogramu 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Żywności będzie wydawane osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, dlatego o możliwościach skorzystania z pomocy prosimy dowiadywać się u pracowników socjalnych MOPS.

Każda z osób objętych wsparciem w okresie październik 2016 – czerwiec 2017 otrzyma 48,59 kg żywności w skład której wejdzie: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasolka biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Projekt wspófinansowany jest ze środków Miasta Tychy. Fundacja Internationaler Bund Polska w okresie lipiec 2015 – czerwiec 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa objęła wsparciem 1289 osób, które otrzyma ponad 123 tony żywności.


Źródło : http://mops.tychy.pl/