Nie tak łatwo jest zostać szefem parku wodnego w Tychach.

Park wodny foto 110Kandydatów na menedżera tyskiego aquaparku było ponad 300. Spośród nich wybrano 25, a potem 6. To ich obserwowali trenerzy.
Do końca września powinniśmy poznać menedżera budującego się aquaparku w Tychach. Na biurko Zbigniewa Gieleciaka, prezesa Regionalnego Centrum Gospodarki Wodnej, które jest inwestorem obiektu, trafiły już charakterystyki sześciu kandydatów wybranych z ponad 300 ubiegających się o to stanowisko.

Charakterystyki są efektem ośmiogodzinnych warsztatów z trzema asesorami firmy trenerskiej z Gliwic.

Kandydaci wzięli udział w dyskusji kooperacyjnej i grze diagnostycznej, mieli uporać się z zadaniem indywidualnym i grupowym oraz udzielić wywiadu. Poprzez obserwację ich poczynań i zachowań, trenerzy oceniali ich kompetencje. Patrzono na kandydatów np. pod kątem precyzji wypowiedzi, umiejętności słuchania i dostosowywania się do sytuacji i rozmówcy, a także spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Park Wodny TychySprawdzano też kandydatów pod kątem umiejętności ustalania priorytetów, wytrwałości oraz elastyczności wobec zmieniających się okoliczności, a także skuteczności w doborze środków i narzędzi do realizacji celu. Oceniano umiejętność odnajdywania się w sytuacjach kryzysowych oraz zdecydowanie, samodzielność i odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji, umiejętność tworzenia dobrej atmosfery, rozdzielania obowiązków pod kątem predyspozycji i kompetencji, sprawne rozwiązywanie problemów oraz motywowanie i wspieranie pracowników.

– W ten sposób poznaliśmy mocne i słabe strony kandydatów. Pozwoli nam to dokonać właściwego wyboru, a wszystkim kandydatom uświadomi obszary, nad którymi muszą pracować – mówi prezes Gieleciak. Teraz każdego z sześciu kandydatów czeka indywidualna rozmowa z prezesem. Pracę dostanie trzech z nich.

Przypomnijmy, że wśród kandydatów, którzy aplikowali na to stanowisko sporo było dyrektorów regionalnych banków, sieci handlowych, kilku prezesów innych aquaparków.

Tyski park wodny ma być gotowy w 2017 roku. Obecnie trwają prace głównie wewnątrz budynku.


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/