Tychy – Dzielnice i osiedla. GLINKA i SUBLE.

Obie dzielnice to dawne dzielnice chałupnicze powstałe na początku XVIII wieku jako przysiółki wsi Tychy.

Nazwa Glinka pochodzi od rejonu leśnego wspomnianego w dokumentach już w roku 1860. Dziś razem z Sublami stanowi atrakcyjną dzielnicę mieszkaniową złożoną zarówno ze starszych zabudowań, jak i z nowego budownictwa jednorodzinnego.

W badaniach z 2009 roku w tych dzielnicach zanotowano najwyższy odsetek osób mających poczucie więzi z innymi mieszkańcami swojej dzielnicy – 84%.

Ważnym miejscem spędzania czasu wolnego, imprez lokalnych jest park obok stawu Suble. Z kolei przestrzeń sacrum stanowi kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej.

kliknij i przenieś się do GALERII ZDJĘĆ z Glinki i Subli na Foto Tychy News


Źródło : „Tychy- monografia historyczna” 2011