KSIĄDZ JAN KAPICA – z cyklu „ZNANI TYSZANIE” – odc. 25

Ksiądz Jan KapicaKsiądz Jan Kapica (1866 – 1930) – proboszcz parafii w Tychach w latach 1898 – 1930, infułat, działacz społeczno-polityczny.

Urodził się w Miedźnej koło Pszczyny. Zanim został proboszczem w Tychach pracował w parafiach w Gierałtowicach i Siemianowicach. Zasłynął  jako świetny kaznodzieja.

Przez całe lata zaangażowany był w propagowanie abstynenctwa, prowadził misje trzeźwościowe we własnej parafii i w wielu innych na terenie całego Śląska.

Był aktywny politycznie, przy czym jego poglądy przez lata ewaluowały, m.in. w 1908 roku został posłem do parlamentu pruskiego z ramienia Koła Polskiego. Od 1919 roku działał w Polskim Komitecie Plebiscytowym. Kiedy to po plebiscycie i III Powstaniu Śląskim w czerwcu 1922 roku wojska polskie wkraczały na Śląsk, Kapica witał przemową generałów Szeptyckiego i Horoszkiewicza. Tyski proboszcz był wówczas świeżo mianowanym delegatem biskupa wrocławskiego na obszar ziem śląskich włączanych do Polski.

Ksiądz Kapica doprowadził do rozbudowy kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny, wybudował też w Tychach sierociniec.