Budżet Partycypacyjny 2017 – Wkrótce głosowanie.

Budżet Partycypacyjny 2017Zbliżamy się do ostatniego etapu w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2017 – czyli GŁOSOWANIA – momentu, w którym sami mieszkańcy zdecydują, który projekt popierają i oceniają, że będzie im służył najlepiej.

Głosowanie przewidziane jest w terminie 16 – 23 września 2016r – czyli od piątku do piątku.

Poniżej przytaczamy najważniejsze zasady głosowania:

  • W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy danego okręgu konsultacyjnego – miasto Tychy zostało podzielone na 24 okręgi.
  •  Na projekty z listy dla danego okręgu konsultacyjnego mogą głosować mieszkańcy tego okręgu, którzy ukończyli 16 lat.
  • Głosowanie odbywać się będziewe wszystkich okręgach jednocześnie – głosy można oddać w dniach 16 oraz 19-23 wrześniabezpośrednio (a także korespondencyjnie) w Punkcie Konsultacyjnym danego Okręgu, w Biurze Obsługi Klienta UM Tychy lub Głównym Punkcie Konsultacyjnym  przy ul. Barona 30, pok. 209 oraz elektronicznie od 16 do 23 września.
  • Głosowanie odbywać się będzie na karcie /formularzu elektronicznym do głosowania dla danego okręgu konsultacyjnego poprzez rozdysponowanie przy odpowiednich projektach od 1 do 10 punktów z łącznej puli 10 punktów, jakimi dysponuje każdy mieszkaniec.
  • Do realizacji będą przeznaczone projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę punktów w danym okręgu konsultacyjnym.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty przygotowane z myślą o naszych mieszkańcach – na które warto głosować:

 

Nr okręgu

Okręg

Wybrane propozycje projektów

10

Paprocany, os. P, O, T1, W

Doposażenie i oświetlenie placu zabaw przy ul. Paprocańskiej oraz przeniesienie i doświetlenie siłowni na ul. Poziomkową – autor: Józef Wilczek

15

Osiedla D, G

Remont chodnika przy ul. Dąbrowskiego 1-3 – autor: Wiktoria Rypuła
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. de Gaulle’a – autor: Zbigniew Rudziński
Doposażenie placów zabaw przy ul. Dąbrowskiego 39 oraz al. Niepodległości 180-182 – autor: Lucyna Martinek – Nowak

 

18

Osiedla H, Ł

Budowa parkingu przy ul. Hubala – autor: Tadeusz Pawełkowicz

20

Osiedla M, U

Budowa połączenia drogowego ulicy Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej – autor: Bogdan Buczek
Budowa miejsc parkingowych przy ul.Ujejskiego 3-11 – autor: Maciej Brzozowski

21

Osiedla N, O

Budowa placu zabaw dla dzieci przy deptaku w rejonie  Szkoły Podstawowej nr 35 – autor: Zofia Góra
Remont chodnika oraz ułożenie maty przerostowej na podłożu siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 35 – autor: Jan Łomnicki

22

Osiedle R

Budowa nowego oraz modernizacja istniejących chodników przy skrzyżowaniu ulic Stoczniowców i Jaśkowickiej – autor: Włodzimierz Rosicki
Remont parkingu przy ul. Reymonta 19-36  – autor:  Henryk Radwański

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umtychy.pl w zakładce Dla mieszkańców – Budżet Partycypacyjnylub bezpośrednio na stronie www.razemtychy.pl.

O szczegółach głosowania i projektach służących naszym mieszkańcom będziemy również informować poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych w Państwa budynkach mieszkalnych.

Zachęcamy do czynnego udziału w głosowaniu – tylko od Państwa – mieszkańców naszego miasta zależeć będzie które projekty zostaną wybrane i zrealizowane w 2017r.

Ogłoszenie wyników głosowania zapowiedziano na 7 października br.


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/