Nowe stypendium w Tychach dla uczniów – Lider zawodu.

stypendium wniosekNowe stypendium w Tychach. Jest to stypendium „Lider zawodu” – dla uczniów szkół zawodowych i techników. Tak zdecydowali radni miejscy na sierpniowej sesji RM. Wnioski można składać do 20 września.

Tychy konsekwentnie stawiają na kształcenie zawodowe i odbudowanie zaufania do szkolnictwa na tym poziomie. Dla najlepszych uczniów zawodówek i techników będzie specjalne stypendium „Lider zawodu”, które radni przyjęli na swojej pierwszej powakacyjnej sesji.

Do tej pory przyznawane były tylko stypendia „Tyskie Orły” i „Quid discis, tibi discis”. „Tyskie Orły” to stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu oraz sztuki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków do Miejskiego Zarządu Oświaty upływa 5 września. Stypendium „Quid discis, tibi discis” adresowane jest do wybitnych studentów, którzy na złożenie wniosków do Miejskiego Zarządu Oświaty mają czas do końca września. „Quid discis…” wynosi 1766,46 zł, „Tyskie Orły” to 500 zł na miesiąc.

– Jest też stypendium socjalne będące wsparciem dla uczniów z rodzin wymagających takiej pomocy. Wnioski należy składać w szkołach d0 15 września. Przez cały rok można też ubiegać się o zasiłki w sprawach losowych. Wnioski składa się do dwóch miesięcy od wystąpienia sytuacji, która do takiego zasiłku kwalifikuje – tłumaczy Marzena Klementa z Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.


Źródło : http://www.dziennikzachodni.pl/