„Bezpieczna droga do szkoły”.

Jpeg

Tyska „drogówka” w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” oraz kampanii „Rok pieszego 2015” przeprowadza lustracje oznakowania pionowego i poziomego w rejonie tyskich szkół. Przeprowadzana kontrola ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły.

Już za niespełna dwa tygodnie rozpocznie się rok szkolny. Dlatego też policjanci z tyskiej komendy rozpoczęli przygotowania do akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W związku z działaniami mundurowi dokonują lustracji oznakowania pionowego i poziomego w rejonie tyskich szkół mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości policjanci będą wnioskować do zarządców dróg o ich usunięcie. Zwieńczeniem przygotowań będą wrześniowe wizyty w szkołach, w trakcie których mundurowi będą promować wśród uczniów bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także kształtować postawy świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego, przestrzegającego przepisów prawa. Ideą kampanii jest także zapoznanie dzieci i młodzieży z zagrożeniami, które mogą je spotkać na drodze oraz wyrobienie nawyku przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.


Źródło : http://www.tychy.slaska.policja.gov.pl/